Terapia dźwiękiem mis i gongów

Terapia dźwiękiem mis i gongów

O terapii mówimy wtedy, gdy chcemy dokonać poprawy, korekty, leczenia, wyrównania deficytów, wsparcia, itp. W pracy terapeutycznej, poza wiedzą specjalistyczną i doświadczeniem potrzebne są: uważność terapeuty, spokojne usposobienie, wyczucie, świadomość i odpowiedzialność. Nie każdy może być terapeutą, ale każdy może poznawać metody terapeutyczne i sukcesywnie wdrażać je w życie np. by pomóc sobie. Znając podstawy można pracować z dźwiękiem samodzielnie.

W przypadku terapii dźwiękiem kluczową rolę odgrywa percepcja oraz odczuwanie wibracji dźwiękowych. Jest to pomocne dla dobierania odpowiednich instrumentów i łączenia brzmień. Pracując dla celów terapii dźwiękiem z innymi osobami trzeba mieć odpowiednie przygotowanie specjalistyczne i muzyczne. Zakres muzyczny dotyczy m.in. wrażliwości i poczucia estetyki dźwiękowej. To pozwala na wychwycenie informacji, jakich dostarcza dźwięk.

Jak wiadomo dźwięk jest nośnikiem informacji. Np. głębokie i mocne tony kojarzone są z dobrym przepływem dźwięku i wskazują na udrożnione miejsca w ciele. Z kolei odmienny odbiór dźwięku może sugerować istnienie blokady. Nie można tego jednak generalizować.

Ucho terapeuty potrafi wychwycić wiele niuansów, które dostarczają dodatkowych istotnych informacji. Np. w zależności od tego, który z tonów jest mniej lub bardziej wybijający się można dobrać odpowiednie narzędzie, by wyrównać przepływ dźwięku, a tym samym zharmonizować organizm. Do prawidłowego odbioru tego typu niuansów potrzebne jest czułe ucho, wiedza i praktyka.

Poza muzykalnością, na początek istotne są podstawy dotyczące wpływu dźwięku na organizm. W dalszym etapie poznawane są instrumenty do terapii w określonej problematyce. Następnie otrzymuje się wskazówki do zestawiania tych instrumentów w odpowiednich konfiguracjach.

Materiał podawany jest w formie praktycznej pod okiem fachowca. To pozwala możliwie precyzyjnie zapoznać się z właściwościami dźwięku oraz nauczyć się rozróżniania zmian w brzmieniach. Pogłębianie warsztatu odbywa się przez realizowanie sesji ukierunkowanych terapeutycznie.

Terapia dźwiękiem jest coraz powszechniej stosowana. W Niemczech i Austrii (a także w innych krajach) wykorzystywana jest w klinikach. Dzięki dostrajaniu częstotliwości dźwięk stosowany jest w rehabilitacji, psychoterapii, rewalidacji oraz w łagodzeniu napięć emocjonalnych i problemów ze snem.

Misy dźwiękowe i gongi stosowane są powszechnie w relaksacji, wewnętrznym wyciszeniu i tzw. zharmonizowaniu. Sesje dźwiękowe prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowanego człowieka mogą wpłynąć na poprawę samopoczucia, nastroju i jakości życia. Jeśli poznamy tajniki pracy z dźwiękiem możemy realizować takie sesje dla siebie i bliskich sami w zaciszu domowym.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *