Praca dźwiękiem w Biopolu połączona z Superwizją

Praca Dźwiękiem w Biopolu to wyjątkowe szkolenie dla osób zaawansowanych w pracy z dźwiękiem, którzy ukończyli szkolenia w zakresie Masaż Dźwiękiem w Profilaktyce Zdrowia oraz Masaż Dźwiękiem w Rehabilitacji i Terapii oraz regularnie praktykują wykonywanie masaży.

Szkolenie obejmuje kompleksową tematykę związaną z różnymi formami pracy dźwiękiem w biopolu z zastosowaniem m.in. takich instrumentów jak misy, gongi, dzwonki oraz innych narzędzi do pracy w przestrzeniach subtelnych organizmu.

W przebiegu szkolenia podawanych jest wiele wskazówek i rozwiązań praktycznych dla potrzeb realizacji różnego rodzaju sesji dźwiękowych (masaże, zabiegi, konsultacje, oczyszczania, harmonizacje, doenergetyzowania, itp.) Przekazywane wskazówki i inspiracje wynikają z wieloletniej, intensywnej i rozległej praktyki osoby prowadzącej szkolenie. Poszczególne zadania wykorzystują nowe elementy pracy z dźwiękiem różnych instrumentów do zastosowania w przebiegu masaży jak też w formie krótkich zabiegów. Jednocześnie szkolenie oferuje poznanie możliwości wspomagania innych zabiegów terapeutycznych.

Praca dźwiękiem w Biopolu

z Superwizją

Liczba godzin zajęciowych łącznie: 36 h
(Superwizja 8 h; Praca Dźwiękiem w Biopolu 28 h)

Cena:  Superwizja 350zł, Szkolenie 1450zł=1800zł 1700 zł

Nauka potwierdza już istnienie subtelnego pola energii wokół organizmów żywych. Dzięki temu coraz pewniej można proponować takie formy oddziaływania terapeutycznego, które doskonale sprawdzają się na różnych poziomach delikatnych przestrzeni aurycznych. Wszelkie praktyki terapeutyczne, w tym terapia dźwiękiem, o wiele bardziej intensywnie mogą oddziaływać na wiele sfer organizmu przywracając mu ogólną równowagę.

Fala dźwiękowa generowana przez instrumenty terapeutycznej jakości to narzędzie umożliwiające szybkie wprowadzenie w stan głębokiego odprężenia. Na tym poziomie uruchamiają się procesy samoregeneracji organizmu. Operując falą dźwiękową w płaszczyźnie subtelnej organizmu istnieje możliwość zadziałania mniej inwazyjnie z jednocześnie większą intensywnością, co przynosi szybsze pozytywne efekty. Jednoczesna penetracja dźwięku na poziomie komórek i w przestrzeniach subtelnych może zatem stać się wsparciem wszelkich działań przywracających zdrowie w wielu obszarach organizmu.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznawani są przede wszystkim z zakresem pracy dźwiękiem w biopolu. Ćwiczenia pozwalają na pogłębienie odczuwania pola subtelnego wokół organizmu. Działania te skoordynowane są z oddechem, głosem, przekazami słownymi, wizualizacją, pracą z ciałem i aromaterapią. Nowe elementy pracy dźwiękiem wprowadzane są w formie ćwiczeń i zabiegów, które można wprowadzić do masaży tematycznych.

Elementy pracy z dźwiękiem oraz masaże poznane w trakcie wcześniejszych etapów szkoleń zostają rozszerzone o nowe możliwości oddziaływania dźwięku oraz o nowe instrumenty.

Cenne jest wykorzystanie głosu jako instrumentu terapeutycznego. Skoordynowanie pracy odpowiednio dobranych instrumentów z właściwie prowadzonym oddechem, śpiewem, przekazem werbalnym oraz pracą w biopolu może szybciej przynieść pożądane efekty terapeutyczne.

W czasie szkolenia uczestnicy uczą się jak wykorzystać poznane nowości dla potrzeb opracowania różnych wariantów masaży oraz sesji dźwiękowych w zależności od potrzeb: relaksacyjnych, profilaktycznych, wspierających regenerację czy terapeutycznych. Wszystkie bowiem mogą z powodzeniem być wykorzystane dla własnych potrzeb, jak i w praktyce z innymi osobami.

W czasie szkolenia wykorzystywane są takie instrumenty jak:

 • misy metalowe i kryształowe,
 • gongi,
 • dzwonki koshi, tingsha, chimesy
 • monochord
 • kalimby i inne instrumenty melodyczne,
 • głos ludzki.

Narzędzia te, poza wpływem harmonizującym na organizm wprowadzają też atrakcyjne brzmienia, przez co niejako „otwierają” organizm na niezwykle głęboko penetrujące działanie na poziomie komórkowym i kwantowym.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiał w formie opracowanego skryptu, zawierającego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz wskazówki do realizacji sesji (teoretyczne i praktyczne).

Przebieg szkolenia oparty jest głównie na doświadczaniu:

 • pracy i oddziaływania poszczególnych instrumentów oraz możliwości ich doboru dla zwiększenia skuteczności oddziaływania dźwięku na organizm
 • technik gry, wzorów przebiegów wydobywania określonej jakości dźwięków
 • ćwiczeń i zadań do praktyki własnej oraz z innymi osobami, a także realizowaniu różnych form sesji dźwiękowych w różnych obszarach ciała i na różnych poziomach
 • wskazówek i rozwiązań praktycznych w zaawansowanych sesjach dźwiękowych
 • różnych sposobów terapeutycznego operowania oddechem i głosem
 • wybranych i dostosowanych do potrzeb pracy dźwiękiem praktycznych właściwości chromoterapii, aromaterapii i pracy z ciałem.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Zakres superwizyjny:

– Przypomnienie wiadomości z wcześniej ukończonych szkoleń celem określenia wyraźnej bazy wyjściowej do pracy dźwiękiem w biopolu na poziomie zaawansowanym

– omówienie przygotowanych przez uczestników przebiegów zrealizowanych sesji masaży prowadzonych w praktyce indywidualnej oraz weryfikacja ich doświadczeń dotyczących wpływu dźwięku na ciało fizyczne, emocjonalne, intelektualne i duchowe poszerzona o wskazanie możliwości indywidualnych reakcji odbiorców

 • Zasady związane z podejściem do pracy w biopolu – bezpieczeństwo pracy w tej przestrzeni, warunki konieczne do spełnienia przez osobę prowadzącą sesje – odpowiednie przygotowanie przed sesją, zachowanie właściwego poziomu samoświadomości, przygotowanie przestrzeni do pracy, umiejętne zakończenie sesji i oczyszczenie przestrzeni po pracy)
 • Omówienie aspektów pracy z oddechem i głosem w czasie energetycznych sesji dźwiękowych.
 • Odnajdywanie podstawowego dźwięku terapeutycznego dla danej osoby, dostrajanie głosu do instrumentów (wchodzenie w rezonans, odpowiadanie na dźwięk, inicjowanie procesów pracy w biopolu)
 • Charakterystyka i efekty pracy dźwiękiem na poziomie medytacji i transu
 • Wprowadzenie nowych instrumentów do wykorzystania w pracy w biopolu i omówienie ich zastosowań dla potrzeb masaży oraz sesji dźwiękowych
 • Krótkie sesje dźwiękowe w zakresie pracy na subtelnych poziomach energetycznych wspierane oddechem, głosem, pracą z ciałem, aromaterapią, wizualizacją:
 • Oczyszczająca Kąpiel (z elementami wizualizacji i pracy z ciałem)
 • Dźwiękowe SPA   (z aromaterapią i pracą z oddechem)
 • Połączenie Ziemi z Niebem (przepływ fali dźwiękowej w biopolu)
 • Łączenie różnych instrumentów celem tworzenia brzmień prowadzących do uzyskania pożądanych efektów
 • Zapoznanie możliwościami pracy dźwiękiem w następujących nowych obszarach:
 • kinezjologia ukierunkowana na harmonizację półkul mózgowych – różne warianty
 • oczyszczanie, energetyzowanie i harmonizacja czakr – różne warianty
 • oczyszczanie, energetyzowanie i harmonizacja kręgosłupa – różne warianty
 • Przekazanie podstaw warunkujących stworzenie odpowiedniego klimatu sesji dźwiękowej w biopolu (poczucie bezpieczeństwa i zaufania, szacunek i świadome podejście do pracy z ludźmi, uważność w czasie sesji rozpoczęcie, przebieg i zakończenie).
 • Podsumowanie treści oraz zadań praktycznych wprowadzonych podczas szkolenia
 • Zrealizowanie indywidualnie opracowanych masaży lub innego rodzaju sesji dźwiękowych z zastosowaniem nowopoznanych technik pracy w biopolu i oddechowo-głosowych
 • Omówienie zrealizowanych sesji i weryfikacja gotowości uczestników do pracy dźwiękiem w biopolu na poziomie zaawansowanym.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką pracy dźwiękiem w biopolu w aspektach relaksacyjnych, profilaktycznych, wspierających terapię. Do udziału w szkoleniu zapraszamy terapeutów, pedagogów, psychologów, lekarzy, masażystów, jak również osoby pracujące nad własnym rozwojem, ekspresją i wewnętrzną siłą, a zwłaszcza te, które są gotowe do pracy dźwiękiem w przestrzeniach subtelnych, by móc właściwie i bezpiecznie prowadzić sesje z pożytkiem dla siebie i innych.


Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie wcześniejszych etapów szkoleń Masaż Dźwiękiem w Profilaktyce Zdrowia (poziom I i II) oraz Masaż Dźwiękiem w Rehabilitacji i Terapii (poziom III i IV).

UWAGA! – należy przygotować krótkie opisy zrealizowanych dotychczas przebiegów sesji masaży dźwiękiem (szczególnie tych, które były problematyczne) wg następującego schematu: problematyka, pozycja ułożenia osoby poddanej sesji dźwiękowej, zastosowane instrumenty i elementy pracy, reakcje uczestników tych sesji, obserwacje osoby prowadzącej sesję, uzyskane efekty, ilość spotkań. Szczególnie mile widziane są opisy sesji cyklicznych.

Jeżeli były trudności bądź niejasności co do realizacji wyżej opisanych zachęcamy do przygotowania pytań, na które odpowiedzi będą udzielane w czasie szkolenia. Wskazane jest opisanie do zreferowania przynajmniej trzech cyklicznych lub pięciu pojedynczych sesji masaży dźwiękiem.

Praca dźwiękiem w Biopolu

z Superwizją

Liczba godzin zajęciowych łącznie: 36 h
(Superwizja 8 h; Praca Dźwiękiem w Biopolu 28 h)

Cena: Superwizja 350zł, Szkolenie 1450zł = 1800zł 1700zł

WAŻNEw czasie szkolenia poza przekazaniem podstawowych informacji oraz technik pracy dźwiękiem i innymi narzędziami w biopolu uczestnicy realizują wiele zadań praktycznych. Praca własna pozwala na osobiste doświadczanie dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe uczenie się poprzez otrzymywanie informacji zwrotnej.

Intensywna praca na poziomach subtelnych może prowadzić do uruchomienia indywidualnych procesów odczuwanych na różnych płaszczyznach (fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej). Praktyka własna jest wysoce wskazana i przyczynia się do uzyskania większej świadomości oraz gotowości do pomagania innym.