Muzykoterapia i Masaż Dźwiękiem z Dziećmi

[Szkolenie pełne – wszystkie poziomy – edukacja i terapia przez zabawę]

Szkolenie „Muzykoterapia i Masaż Dźwiękiem z Dziećmi” jest intensywne i kompleksowe, prowadzone przez doświadczonego specjalistę w zakresie pracy z dźwiękiem, muzykoterapii i pedagogiki. Zaczyna się od wprowadzenia podstaw, a kończy dobrą znajomością wszystkiego, co jest potrzebne do uzyskania najlepszych efektów w terapeutycznej i kreatywnej pracy z dziećmi.

Szkolenie wykorzystuje przede wszystkim: ruch, dźwięk, masaż, arteterapię i aromaterapię. Dzięki nim można pokazać odpowiednią drogę do rozwoju dziecięcej kreatywności i sensytywności. Uczy pracy z najmłodszymi w taki sposób, by wydobywać i stymulować ich naturalną wrażliwość, pomysłowość i umiejętność nieszablonowego patrzenia na świat. Wykorzystanie dźwięku i innych narzędzi sprzyja rozwojowi wrażliwości muzycznej u dzieci, a u najmłodszych także motoryki, zdolności komunikacyjnych czy wyobraźni.

Muzykoterapia i masaż dźwiękiem z dziećmi

liczba godzin: 30 h
(2 h teorii; 28 h praktyki)

cena: 1450 zł

Uczestnicy przede wszystkim poznają praktyczne ćwiczenia do wykorzystania w pracy z dziećmi. Głównie stosowane są misy dźwiękowe, ale też inne instrumenty o ciekawych brzmieniach i oddziaływaniach. Poszczególne zadania zawierają elementy form oddechowych, ruchowych, głosowych, relaksu oraz masażu.

Program szkolenia

  • Zróżnicowane techniki pracy z dźwiękiem
  • Praca z ciałem i koordynacją ruchową
  • Ćwiczenia słuchowe i głosowe
  • Ćwiczenia w zakresie odczuwania przestrzeni i kształtowania wyobraźni
  • Zadania z wykorzystaniem materiałów plastycznych, olejków terapeutycznych
  • Masaż
  • Praca z dźwiękiem mis i innych instrumentów
  • Przykłady relaksacji i wizualizacji i możliwości zastosowania tych technik w pracy z dziećmi

Szkolenie „Muzykoterapia i Masaż Dźwiękiem z Dziećmi” jest podzielone na dwie części.

Część 1: Muzykoterapia aktywna z elementami arteterapii oraz pracy dźwiękiem mis i innych instrumentów

Część I szkolenia to wprowadzenie w świat dźwięku. Obejmuje zadania z zakresu muzykoterapii, elementy arteterapii oraz pracę z dźwiękiem mis i innych instrumentów. Zastosowane środki wyrazu – ruch, głos i instrumenty – w naturalny sposób przyciągają uwagę dzieci, wpływając na ich spontaniczne zaangażowanie i zwiększoną ekspresję własną. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są formach zabawowych, ukierunkowanych na określone zagadnienia sprzyjające rozwojowi.

Część 2: Muzykoterapia i praca dźwiękiem w połączeniu z relaksacją, elementami masażu i aromaterapii

Część II szkolenia obejmuje zadania z zakresu muzykoterapii w połączeniu z elementami masażu i masażu dźwiękiem. Ukierunkowane są na odreagowanie, wyciszenie i radzenie sobie ze stresem u dzieci. Wprowadzane jest wiele praktycznych ćwiczeń i elementów masażu dla dzieci. Wybrane formy masażu są uzupełniane zagadnieniami aromaterapii oraz wzbogacane zastosowaniem naturalnych esencji, które wspierają uzyskanie określonych efektów terapeutycznych.

Dla kogo

Szkolenie „Muzykoterapia i Masaż Dźwiękiem z Dziećmi” adresowane jest przede wszystkim do osób zainteresowanych  terapią dźwiękiem, muzyką oraz różnymi formami masażu w pracy z dziećmi. Dzięki uwzględnieniu elementów arteterapii i aromaterapii szkolenie pozwala znacząco poszerzyć zakres ćwiczeń oferowanych dzieciom, tym samym uatrakcyjnić pracę z nimi i podnosząc efektywność.

Zapraszamy do udziału nauczycieli, pedagogów, terapeutów, psychologów, wychowawców, animatorów kultury, rodziców oraz osoby, które pragną korzystać w swojej pracy zawodowej i wychowawczej z wiedzy i umiejętności poznanych w trakcie szkolenia.

Proponujemy atrakcyjne rabaty w przypadku szkoleń grupowych, np. kilku pracowników przedszkola na jednym szkoleniu.

Muzykoterapia i masaż dźwiękiem z dziećmi

liczba godzin: 30 h
(2 h teorii; 28 h praktyki)

cena: 1450 zł