dr n. med. Małgorzata Kronenberger

Wybitny praktyk i wykładowca zajmująca się od ponad 30 lat pracą pedagogiczną, terapeutyczną i muzyczną. Ponad 35 lat prowadzi zajęcia warsztatowe łączące wykorzystanie dźwięku, ruchu oraz różnych form ekspresji dla potrzeb wspierania rozwoju indywidualnego oraz terapii.

Specjalizuje się w terapii dźwiękiem, relaksacji, muzykoterapii oraz profilaktyce zdrowia.

Pasjonuje się dźwiękiem, jego wibracjami i wpływem na organizm człowieka oraz formami ekspresji i komunikacji związanej z dźwiękiem, rytmem i ruchem. Współpracuje z wieloma uczelniami, instytucjami oraz ośrodkami edukacyjno-szkoleniowymi w kraju i za granicą.

Doświadczona specjalistka w masażach ukierunkowanych na przywrócenie harmonii na poziomie fizycznym, mentalnym i emocjonalnym, oraz pobudzających siły samouzdrawiające organizmu i wspierające powrót do zdrowia (terapia dźwiękiem, muzykoterapia, aromaterapia).

dr n. med. Małgorzata Kronenberger

Wykształcenie

  • Dr n. med. ze specjalnością w muzykoterapii – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, 1999
  • Mgr sztuki w zakresie rytmiki; muzyk, pedagog – Akademia Muzyczna Łódź, 1985 (studia rozszerzone o rok kompozycji)
  • Studia podyplomowe Zarządzanie Centrami SPA i Wellness – Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Łódź, 2012
  • Certyfikat w zakresie Masażu Dźwiękiem wg metody Petera Hessa (2008) oraz KLIK Expert do pracy z dźwiękiem w grupach z dziećmi (2010) Instytut Petera Hessa Uenzen
  • Kurs Masażu Terapeutycznymi Olejkami Eterycznymi, Terapie Naturalne, Olsztyn, 2015
Małgorzata Kronenberger przy gongach

Działalność

Założycielka Centrum Rozwoju i Terapii VIRIAMA. Autorka programów szkoleniowych. Ceniony wykładowca i praktyk w zakresie terapii dźwiękiem z wykorzystaniem mis i gongów, zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej (sesje, warsztaty, szkolenia, masaże i relaksacyjne kąpiele w dźwiękach mis i gongów, także z dziećmi).

Autorka książek i artykułów naukowych dotyczących zastosowania form muzykoterapii w profilaktyce stresu oraz wykorzystania rytmiki w szerokim spektrum oddziaływania pedagogiczno-terapeutycznego.

Aktywnie działająca muzyk i muzykoterapeutka cały czas poszerza swój warsztat i zakres wiedzy w odniesieniu do terapii dźwiękiem. Korzystając ze swoich predyspozycji słuchowych i zawodowych opracowała nowe elementy masażu i terapii dźwiękiem dla jak najlepszych efektów terapeutycznych.

Każdego roku kształci kolejne wspaniałe osoby zgłaszające się do pracy z dźwiękiem mis, gongów i innych instrumentów w zakresie masażu, pedagogiki, relaksacji i terapii. Przeszkoliła też 270 pracowników MOPS w zakresie radzenia sobie ze stresem z wykorzystaniem dźwięku i ruchu.

Prowadzi wykłady, seminaria i warsztaty w tematyce terapii dźwiękiem, muzykoterapii i arteterapii ze studentami różnych uczelni oraz słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku i różnych instytucji wspierających świadomy rozwój. Wypromowała około 200 absolwentów na poziomie licencjatu oraz około 100 absolwentów na poziomie magisterium.

Propagatorka form pracy terapeutycznej z wykorzystaniem dźwięku. Uczestniczy w konferencjach, sympozjach, zjazdach i forach tematycznych. Współpracuje też ze stowarzyszeniami, ośrodkami terapeutycznymi i innymi instytucjami, których celem jest profilaktyka, praca terapeutyczna i zdrowy styl życia we współbrzmieniu z naturą.