Dźwięk, Relaksacja i Muzykoterapia w Pracy z Dorosłymi

[Szkolenie kompleksowe]
Wykorzystasz w pracy indywidualnej i grupowej. Wiele ćwiczeń możesz realizować z dziećmi.

Terapeutyczne aspekty muzyki przejawiają się na wiele różnych sposobów. Istotą jest szczególnie silne oddziaływanie dźwięków na system nerwowy – na przykład pobudzenie lub odprężenie. Muzykoterapia, poprzez odpowiedni dobór technik, oddziałuje bezpośrednio na te obszary ciała, emocji i umysłu, które wymagają wsparcia w eliminacji zaburzeń wywoływanych przez nadmierny stres i negatywne przeżycia emocjonalne.

Podczas szkolenia „Dźwięk, Relaksacja i Muzykoterapia w Pracy z Dorosłymi” poznasz podstawowe techniki muzykoterapeutyczne w kierunku odreagowania i relaksacji oraz nauczysz się stosować je wykorzystując takie narzędzia jak: dźwięk mis i gongów, praca z ciałem, oddechem oraz z technikami relaksacyjnymi i narzędziami arteterapeutycznymi dla osiągnięcia najlepszego celu.

Dźwięk, Relaksacja i Muzykoterapia

w Pracy z Dorosłymi

liczba godzin: 28 h
(2 h teorii; 26 h praktyki)

cena: 1450 zł

Dr n. med. Małgorzata Kronenberger, prowadząca szkolenie, jest autorką dwóch książek z zakresu muzykoterapii: “Muzykoterapia. Podstawy teoretyczne do zastosowania w profilaktyce stresu” i “Muzykoterapia. Wykorzystanie technik aktywnych i receptywnych w profilaktyce stresu” oraz książki z zakresu łączącego pracę pedagogiczną z pracą z ciałem i umuzykalnieniem o tytule “Rytmika – rytm, ruch, muzyka, estetyka, kształcenie, wychowanie, profilaktyka, terapia, taniec, teatr”.

Szkolenie „Dźwięk, relaksacja i muzykoterapia w pracy z dorosłymi” wprowadzi Cię w świat dźwięku, technik relaksacyjnych i muzykoterapii. Podczas trzydniowego kursu poznasz podstawowe narzędzia, dzięki którym możesz później rozwinąć własne techniki i metody pracy z dźwiękiem w aspektach radzenia sobie ze stresem, relaksacji i poprawy samopoczucia.

Zaznajomisz się z technikami muzykoterapii aktywnej, receptywnej i muzykorelaksacji. Nauczysz się łączyć te formy z innowacyjnymi metodami – takimi jak praca z dźwiękiem mis, praca z ciałem, głosem, masaż i arteterapia. Dzięki poznanym zagadnieniom w swojej pracy możesz pomóc zarówno sobie, jak i swoim pacjentom czy uczestnikom prowadzonych przez ciebie warsztatów.

Szkolenie to jest przygotowane i prowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem w muzykoterapii, rytmikoterapii oraz masażu i terapii dźwiękiem. Łączy ogromną wiedzę teoretyczną z równie bogatym materiałem praktycznym.

Podstawę działań współcześnie ukierunkowanej muzykoterapii stanowi muzykorelaksacja, tj. łączenie ćwiczeń dźwiękowych, oddechowych i ruchowych z technikami relaksacyjnymi i akompaniamentem stosownie dobranej muzyki. Siłą elementów muzycznych jest to, że odbiera się je nie tylko pojedynczym zmysłem – słuchem – ale całym ciałem za sprawą rezonansu. Kluczowy jest dobór brzmień oraz form pracy z dźwiękiem w połączeniu z oddechem i ruchem ciała. To przyczynia się do pogłębienia doznań i zwiększenia uzyskiwanych efektów terapeutycznych. Masaż, praca z ciałem i dźwiękiem oraz elementy arteterapii poszerzają możliwości terapii o bardzo silne, a zarazem kreatywne narzędzia. Zwiększają różnorodność posiadanego instrumentarium, pomagają urozmaicić dotychczasowe sesje i przełamać rutynę, co jest szczególnie ważne w przypadku dłużej trwających zajęć zarówno o charakterze warsztatowym i terapeutycznym.

Program szkolenia

 • Kompleksowe wprowadzenie w tematykę terapeutycznego oddziaływania dźwięku i muzyki na organizm człowieka w aspekcie profilaktyki stresu
 • Muzykoterapia receptywna i aktywna – zagadnienia ukierunkowane na likwidowanie obciążeń powodowanych nadmiernym stresem
 • Techniki pracy muzykoterapeutycznej: biernej, aktywnej i muzykoprofilaktyki – szeroki wybór uwzględniający preferencje i oczekiwania uczestników szkolenia
 • Wykorzystanie dźwięku mis, gongu i innych instrumentów w praktyce relaksacji i profilaktyki antystresowej
 • Zależność doboru odpowiedniego rodzaju muzyki do określonych potrzeb terapeutycznych
 • Zadania i ćwiczenia o oddziaływaniu bioenergoterapeutycznym, katartycznym, integrującym, uwrażliwiającym, aktywizującym oraz relaksującym
 • Muzykorelaksacja indywidualnie i grupowo
 • Elementy masażu o charakterze rozluźniającym – do pracy własnej i z innymi
 • Praca z oddechem, głosem i wizualizacjami w kontekście muzykorelaksacji
 • Urozmaicanie i uatrakcyjnianie sesji dźwiękowych, relaksacyjnych i muzykoterapeutycznych przy wykorzystaniu wybranych narzędzi arteterapii

Uczestnicy szkolenia otrzymują skrypt, zawierający opracowanie informacji przekazywanych i pogłębianych na szkoleniu. Skrypt pozwala utrwalić wiedzę i powracać do wybranych zagadnień w dowolnym czasie.

Dlaczego warto łączyć muzykoterapię, masaż, pracę z dźwiękiem oraz arteterapię i wziąć udział w szkoleniu?

 • Jako szkolenie, „Dźwięk, Relaksacja i Muzykoterapia w Pracy z Dorosłymi” pozwoli Ci zyskać nowe umiejętności i kreatywne narzędzia do pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi zarówno w sesjach indywidualnych jak i grupowych, a wiele z proponowanych ćwiczeń możesz wykorzystać w pracy z dziećmi
 • Nauczysz się dobierać techniki, metody i narzędzia pracy wraz z najwłaściwszym tłem muzycznym, zwielokrotniając tym samym skuteczność prowadzonych sesji
 • Poznasz podstawy muzykoterapii z ukierunkowaniem na wykorzystanie określonych narzędzi w profilaktyce stresu i rozwiązywaniu problemów natury emocjonalnej
 • Doświadczysz osobiście wielu ćwiczeń i zadań ukierunkowanych na interakcję oraz pracę w grupie
 • Dzięki szkoleniu prowadzonemu przez autorytet w dziedzinie muzykoterapii i pracy z dźwiękiem zyskasz ogromną dawkę wiedzy, a także uzyskasz odpowiedzi na wszelkie nurtujące Cię pytania, skonsultujesz pomysły i wyjaśnisz ewentualne wątpliwości
 • Poznane zagadnienia, techniki, ćwiczenia i zadania wykorzystasz nie tylko z korzyścią dla pacjentów czy podopiecznych, ale również z korzyścią dla siebie
 • Spędzisz miło czas w kameralnej, przyjaznej atmosferze, dzięki czemu poznawanie nowych zagadnień będzie prawdziwą przyjemnością i wspaniałym doświadczeniem.

Dla kogo

Szkolenie „Dźwięk, Relaksacja i Muzykoterapia w Pracy z Dorosłymi” dedykowane jest pedagogom, nauczycielom, wychowawcom, lekarzom, terapeutom, rodzicom, a także osobom pracującym we własnym zakresie.

Szkolenie to pozwala rozszerzyć posiadany warsztat narzędzi terapeutycznych przede wszystkim o techniki pracy z dźwiękiem, pracy z ciałem oraz muzykoterapii i muzykorelaksacji i wprowadzić je do codziennej praktyki z samym sobą oraz pacjentami.

„Dźwięk, Relaksacja i Muzykoterapia w Pracy z Dorosłymi” to szkolenie wszechstronne, którego uczestnicy zostają dobrze przygotowani do posługiwania się technikami i ćwiczeniami wykorzystywanymi podczas szkolenia w pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi, przy czym wiele z zadań może być stosowanych w pracy z dziećmi.

Dźwięk, Relaksacja i Muzykoterapia

w Pracy z Dorosłymi

liczba godzin: 28 h
(2 h teorii; 26 h praktyki)

cena: 1450 zł