Artykuły


16 marca, 2017

Terapia dźwiękiem mis i gongów

Nie każdy może być terapeutą, ale każdy może poznawać metody terapeutyczne i sukcesywnie wdrażać je w życie np. by pomóc sobie. Znając podstawy można pracować z dźwiękiem samodzielnie.


16 marca, 2017

Relaksacja w dźwiękach gongu

Gong uznawany jest za najstarszy i najsilniej brzmiący instrument muzyczny. Najczęściej asystował tańcom, śpiewom, modlitwom i rytuałom sakralnym.